Joseph Garcia (Amerikaanse doventolk) heeft in 1987 onderzoek gedaan naar gebaren met horende baby’s. Het viel hem op dat kinderen van dove ouders eerder konden communiceren met hun ouders, dan kinderen van horende ouders. Daarom ging hij onderzoek doen naar het gebruik van gebarentaal bij horende baby’s van horende ouders. Het bleek dat kinderen die hebben leren gebaren een voorspong hadden in hun taalontwikkeling en communicatievaardigheden, vergeleken bij kinderen die geen gebaren hadden aangeleerd.