Zijn jullie geïnspireerd om met baby- en kindergebaren aan de slag te gaan binnen de kinderopvang?

Bij een Babygebaren implementatie krijgt het kinderdagverblijf of de gastouderopvang een workshop en drie dagdelen coaching om ervoor te zorgen dat Babygebaren volledig in het kinderdagverblijf of de gastouderopvang geïmplementeerd wordt. Door het intensieve karakter van de implementatie en mijn ruime ervaring binnen de kinderopvang, kan het programma goed aansluiten op de werkvloer, de medewerkers en een eventuele methode voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Om het gebruik van Babygebaren in goede banen te leiden, volgen we drie stappen:

Stap 1.  Telefoongesprek

We plannen een telefoongesprek van een circa een halfuur: dit is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe babygebaren ingezet kan worden binnen het kinderdagverblijf of de gastouderopvang.

Stap 2.  Workshop

Hierna plannen we een workshop van circa 2 uur op locatie. Na afloop is er een vraag-en-antwoordsessie waarin tips en adviezen worden gegeven over hoe babygebaren het beste toegepast kan worden in bepaalde situaties. Voor elke deelnemer (maximaal 15 personen) is hierbij het gebarenwoordenboekje ‘Babygebaren – de eerste woordjes’ inbegrepen.

Stap 3.  Drie dagdelen coaching

Een aantal weken later wordt er opnieuw een bezoek aan het kinderdagverblijf of de gastouderopvang gebracht. Hierbij is er ruimte om vragen te beantwoorden en kijken we hoe de toepassing van Babygebaren tijdens het werk verloopt. De gebareninteractie tussen pedagogisch medewerker(s) en kinderen zal uitgebreid aan de orde komen en pedagogisch medewerkers zullen worden gecoacht in de verbetering daarvan. In totaal zullen er drie van deze coachingbezoeken plaatsvinden.

Wanneer tijdens het laatste dagdeel coaching blijkt dat Babygebaren goed geïmplementeerd is ontvangt het kinderdagverblijf of de gastouderopvang een Babygebarencertificaat en zal dit bovendien op de website en in de nieuwsbrief van Babygebaren Nederland vermeld worden. Zo kunnen ouders die thuis Babygebaren gebruiken een kinderdagverblijf of gastouderopvang kiezen waar met Babygebaren wordt gewerkt. Wanneer er pedagogisch medewerkers van verschillende locaties bij de workshop aanwezig zijn, dan worden al deze locaties apart bezocht voor de coaching. De maximale groepsgrootte die gehanteerd wordt voor een workshop Babygebaren is 15 personen. Wanneer het aantal pedagogisch medewerkers groter is, neem dan gerust contact op. Er kan dan een aangepaste indeling worden gemaakt.

Kostenoverzicht kinderdagverblijf:

  • Kosten: € 695,- excl. BTW
  • Reiskosten: € 0,40 per kilometer (de lengte van de reis wordt bepaald met maps.google.nl)
  • (eventuele extra kosten: € 375,- per extra locatie, plus de reiskosten die hiervoor worden gemaakt)

Kostenoverzicht gastouderopvang:

  • Kosten: € 435,- excl. BTW
  • Reiskosten: € 0,40 per kilometer > De lengte van de reis wordt betaald met maps.google.nl

De volgende zaken zijn bij de kosten inbegrepen:

  • Een exemplaar van het woordenboekje ‘Babygebaren – de eerste woordjes’ voor alle deelnemers van het kinderdagverblijf, of twee exemplaren hiervan voor de gastouderopvang.
  • Het cursusboek ‘Babygebaren – gebaren met je kind voor hij kan praten’ van Lissa Zeviar.
  • Het Babygebarencertificaat (bij goedkeuring).
  • Toevoeging van het kinderdagverblijf of de gastouderopvang aan de lijst van Babygebaren Nederland waarop alle kinderdagverblijven en gastouders staan die Babygebaren gebruiken. Deze lijst wordt zowel op de website als in de nieuwsbrief van Babygebaren Nederland

Neem contact met mij op voor meer informatie of een uitgebreid intakegesprek.