Het is mogelijk om als kinderdagverblijf of gastouder het Babygebaren Certificaat te verkrijgen.

Bij een Babygebaren certificatie krijgt het kinderdagverblijf of de gastouderopvang een workshop en één dagdeel coaching. Het verschil ten opzichte van de Babygebaren implementatie is met name de tijd die, gedurende de coaching, geïnvesteerd wordt in het implementeren van Babygebaren. Dit betekent dat het verkrijgen van een certificaat mogelijk moeilijker kan verlopen. Daarnaast is er bij de vermelding op de website van Babygebaren Nederland een verschil in weergave en worden eerst de kinderdagverblijven en gastouders genoemd die een implementatie hebben gevolgd.

Om het gebruik van Babygebaren in goede banen te leiden volgen we de drie volgende stappen:

Stap 1.  Telefoongesprek

We plannen een telefoongesprek van een circa een halfuur: dit is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe babygebaren ingezet kan worden binnen het kinderdagverblijf of de gastouderopvang.

Stap 2.  Workshop

Hierna plannen we een workshop van circa 2 uur op locatie. Na afloop is er een vraag-en-antwoordsessie waarin tips en adviezen worden gegeven over hoe babygebaren het beste toegepast kan worden in bepaalde situaties. Voor elke deelnemer (maximaal 15 personen) is hierbij het gebarenwoordenboekje ‘Babygebaren – de eerste woordjes’ inbegrepen.

Stap 3.  Eén dagdeel coaching

Een aantal weken later wordt er opnieuw een bezoek aan het kinderdagverblijf of de gastouderopvang gebracht. Hierbij is er ruimte om vragen te beantwoorden en kijken we hoe de toepassing van Babygebaren tijdens het werk verloopt. De gebareninteractie tussen pedagogisch medewerker(s) en kinderen zal uitgebreid aan de orde komen en pedagogisch medewerkers zullen worden gecoacht in de verbetering daarvan.

Wanneer tijdens dit dagdeel coaching blijkt dat Babygebaren goed geïmplementeerd is ontvangt het kinderdagverblijf of de gastouderopvang het Babygebarencertificaat, en zal bovendien op de website en in de nieuwsbrief van Babygebaren Nederland vermeld worden. Zo kunnen ouders die thuis Babygebaren gebruiken een kinderdagverblijf of gastouderopvang kiezen waar met Babygebaren wordt gewerkt. Wanneer er pedagogisch medewerkers van verschillende locaties bij de workshop aanwezig zijn, dan worden al deze locaties apart bezocht voor de coaching.

De maximale groepsgrootte die gehanteerd wordt voor een workshop Babygebaren is 15 personen. Wanneer het aantal pedagogisch medewerkers groter is, neem dan gerust contact op. Er kan dan een aangepaste indeling worden gemaakt.

Kostenoverzicht Kinderdagverblijf

  • Kosten: € 495,- excl. BTW
  • Reiskosten: € 0,40 per kilometer > De lengte van de reis wordt bepaald met maps.google.nl
  • Eventuele extra kosten: € 125,- per extra locatie, plus de reiskosten die hiervoor worden gemaakt.

Kostenoverzicht Gastouderopvang

  • Kosten: € 310,- excl. BTW
  • Reiskosten: € 0,40 per kilometer > De lengte van de reis wordt bepaald met maps.google.nl

De volgende zaken zijn bij de kosten inbegrepen:

  • Een exemplaar van het woordenboekje ‘Babygebaren – de eerste woordjes’ voor alle deelnemers.
  • Het Babygebarencertificaat (bij goedkeuring).
  • Toevoeging van het kinderdagverblijf of de gastouderopvang aan de lijst van Babygebaren Nederland waarop alle kinderdagverblijven en gastouders staan die Babygebaren gebruiken. Deze lijst wordt zowel op de website als in de nieuwsbrief van Babygebaren Nederland vermeld.

Neem contact met mij op voor een uitgebreid Intakegesprek.